Författare bild och Elin Ihreborn

Är du vår nästa författare?

Vill du komplettera din affärsverksamhet med en bok om dig själv, din karriärresa eller ditt expertområde? Har du redan en kundkrets som frågar efter en bok av dig? 

People & Stories är bokförlaget för dig som är en driven företagare med tusen idéer – där ”att ge ut en bok” står på listan. Du har idén och kunderna, men saknar verktygen för att få allting att gå ihop. Du vill vara utgiven på ett bokförlag, men vill ha större inflytande i utgivningen och tycker att de traditionella förlagen erbjuder för låg royalty. Du har insett att du kan sälja boken själv till din kundgrupp – du behöver bara någon som sköter det praktiska på vägen och tror på DIG och din bok. 

En utgivning hos People & Stories ger dig kunskapen och erfarenheten från de traditionella förlagen, men med schystare villkor. Hos oss får du större kontroll, mer coachning och framför allt en större del av vinsten med vår vinstdelningsmodell. 

På People & Stories står entreprenören i fokus, eftersom vi vet att du är den som känner dina kunder bäst. Vi väljer noggrant ut vilka vi jobbar med, och kan försäkra dig om att din bok kommer att hålla hög kvalitet. Det blir en magisk resa där du får lämna något värdefullt till eftervärlden. Tillsammans skapar vi magi och låter dig bocka av ”författare” på din bucket list.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Foto: Christine Engström