Maria Engström-Eriksson

Maria Engström-Eriksson har mer än 30 års
praktisk erfarenhet av organisationer och ledarskap. Hon är i grunden civilingenjör i Industriell Ekonomi och har dessutom en master i psykologi från Stockholms universitet, flertalet certifieringar inom coachning, NLP samt NeuroLeadership.


LinkedIn   |   Webbplats  

Om författaren

Genom konceptet "Brain in Mind", som Maria har drivit i över ett decennium, utforskar hon hur en ökad förståelse för hjärnans funktioner kan förbättra vår förmåga att tänka smartare, jobba snabbare och bygga starkare team – allt medan vi förbättrar vårt välmående. Hennes arbete är en levande bekräftelse på att när vi förstår vår hjärna kan vi enklare leda oss själva, varandra och våra företag mot högt uppsatta mål.

Maria beskrivs ofta som en nyfiken, mönstersökande livsnjutare – ett karaktärsdrag som lyser igenom i hennes skrivande.

Med Hjärnatlet bjuder hon in dig till en värld där vetenskap möter vardag, där komplexa koncept blir tillgängliga, och där varje sida är en inbjudan till självupptäckt och förändring.

Foto: Janine Laag, Lumeah Photography

AV FÖRFATTAREN